Persoane interesate

miercuri, 30 septembrie 2009

PACATUL PORNOGRAFIEI

O mare strategie psihologica a satanei pentru intinarea mintii, inimii, trupului si a intregii fiinte umane este pornografia. Acest pacat a luat proportii in ultimii ani, cum nu a fost de cand este omenirea. Imaginat ia are cea mai mare putere de penetrare asupra fiintei umane. O imagine, o fotografie cand o vezi t i se intipareste in minte si poate sa ne-o reaminteasca diavolul si peste zeci de ani de zile. Cand privesti mai ales la o fotografie pornografica sau la un film pornografic este cel mai nociv lucru pe care-1 poti face. Mai ales acei tineri care se spurca cu acele imagini, foarte greu si le vor putea alunga din minte sau poate chiar toata viata vor fi obsedati. Trebuie sa fim foarte atenti la ceea ce privim, la ceea ce inmagazinam in sufletul nostru prin imagina tie. Nu trebuie sa existe niciodata curiozitate. Acestea sunt momelile psihologice ale satanei. Diavolul vrea sa intineze toate mintile oamenilor de la cei mai tineri, pana la cei mai in varsta. Pornografia este cea mai distructiva arma a satanei. Se observa la multi oameni cum poarta la ei sau in mas ini asemenea spurcaciuni de fotografii. Cum de nu le este rusine de copii sau cum de nu se tem ca pot indobitoci pe copiii lor, dandu-le prilejul sa se strice foarte usor. Ne intrebam cum poate un om sa gandeasca pozitiv, sa aiba mintea la Dumnezeu, cand el tot timpul are in fata asemenea imagini murdare pornografice. Parca a luat diavolul mintile cu totul unor asemenea oameni! Nu trebuie sa ne mai mire in aceste situatii raul care este in lume. Feriti mintile curate ale copiilor! Nu le spurcati! Ajutati-va ajutand pe acesti copii!

vineri, 18 septembrie 2009

Despre ÎNDRĂCIRE

ÎNDRĂCIREA
1001. Îndrăcirea este o boală în primul rînd de natură spirituală dar care poate deveni şi trupească, adică psihofizică. Diavolul nu se poate atinge de om fără voia lui Dumnezeu şi numai în măsura în care i se îngăduie (Iov. 1,6-12; 2,2-8). El lucrează prin oamenii răi (Iov. 2, 9-10; III Reg. 22, 20-23; Ioan 4, 41). În Evanghelie se face deosebire între îndrăciţi, lunatici, epileptici (Matei 4,4,24). Diavolul se atinge de om în diferite forme; îi ia avutul care este prelungirea vieţii ca la Iov; îl loveşte cu boala vrajbei şi a duşmăniei (Jud. 9, 23; I Regi 16,14; 18-10), el răneşte trupeşte pe om ca pe Iov; se atinge de sănătatea sufletului ca la Saul. Adevărata îndrăcire se manifestă cînd diavolul răneşte şi trupul şi sufletul în proporţii diferite aşa cum se constată în Scriptură (I Cor. 21, 1; II Regi 24, 1; Zah. 3, 1-2; Matei 8, 26-32; 17, 14-18; Marcu 1 23-26; 7, 25-30; Luca 8, 27-32; 9,23-42; 11,14; 3,11-13; F. Ap. 16,16).
1002. Îndrăcirea are mai multe înfăţişări şi variate lucrări. Diavolul poate să insulte oricărui om gînduri rele şi să-l pună în situaţie de a păcătui (Fac. 3, 1-7; Matei 4, 7-12; II Cor. 11, 3-4; Efes. 4, 14; 6, 6-12; II Petru 3,17). Omul care se învoieşte cu păcatul şi-l cultivă cu ştiinţa şi cu voinţa, contrar legilor Domnului, ajunge să i se stăpînească mintea şi faptele pînă la pierzare ca şi vrăjitorii (Iov. 8,
44; Ex. 7, 22; F. Ap. l, 10; I Tim. 3, 7). Omul care ajunge să fie posedat de diavolul, sub diferite forme huleşte pe Dumnezeu şi cele sfinte (Marcu I, 23-27; Luca 8, 27-37), care nu poate fi primit la nici-o taină a Bisericii (Cartag. 18; Timotei 2, 3-13) decît la rugăciunile Sfîntului Vasile (Luca 11, 24-26; Marcu 9,17-29). Sînt cazuri de slobozire a ispitei diavolului, orînduite de providenţă ca să preîntâmpine alte păcate mai mari, iar omul rămîne mai mult sau mai puţin evlavios (Luca 19,14- 23; 13,16; II Cor. 12, 7; Tim. canon 2, 3, 4,15).
1003. Biserica osîndeşte pe cei ce se prefac că sînt îndrăciţi (VI ec. 60). Pentru vindecarea îndrăciţilor, pe lîngă rugăciunile Bisericii se recomandă şi doctorii trupeşti căci şi ele sînt de la Dumnezeu. Cel ce se vindecă poate fi chiar hirotonit (Apost. 79) prin asemănarea cu Măria Magdalena din care s-a scos şapte draci (Marcu 16, 9; Luca 8, 2-3).

sursa: www.dictionarortodox.blogspot.com

luni, 14 septembrie 2009

Adevărul despre Masonerie

Recent în întinsurile fără de margini ale internetului, am găsit o pagină, pe care v-o propun spre lectură şi frăţiilor voastre. Al vostru frate şi slujitor al Lui Hristos, pr. Gheorghe Cazacu.

Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii lui!

Lucrarea „Francmasoneria între mit şi realitate, Poziţia Bisericii Ortodoxe în legătură cu francmasoneria” am conceput-o ca o notă informativă de mare folos, adresată tuturor creştinilor ortodocşi în legătură cu marele pericol, care vine asupra Bisericii Ortodoxe, din partea forţelor malefice ale francmasoneriei mondiale.

Deşi o mare parte dintre prieteni şi cunoscuţi m-au atenţionat în repetate rânduri să renunţ la scrierea acestei lucrări în favoarea unei alte teme, totuşi nici o secundă nu am renunţat să scriu, ci dimpotrivă cu rugăciunile Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundiei, a Sf. Marcul Eugenicul , a Sf. Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni, a Sfinţilor Sfinţiţilor trei ierarhi Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, a Sf. Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, am reuşit să încheg această lucrare, despre diabolica caracatiţă - francmasoneria şi pericolul cel mare, care vine din partea acestor „zidari liberi”, slujitori a lui satan, care de secole sapă cu mare vicleşug la temelia Bisericii lui Hristos.

Dă-mi Doamne să pun început bun...

Lucrarea întreagă o puteţi găsi pe www.despremasonerie.blogspot.com

sâmbătă, 12 septembrie 2009

Orarul acatistelor, luna Septembrie 2009


Fraţilor, ţin să vă aduc la cunoştinţă, că pe parcursul lunii Septembrie, vom citi regulat următoarele acatiste :

Luni
Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei

Miercuri
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos

Joi
Acatistul Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Sâmbăta
Acatistul Sfântului Duh


"Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen : Ce să fac cu aceste tulburări care nu-mi dau pace? Bătrânul îi zice : Pentru fiecare necaz să plangem în faţa bunatăţii lui Dumnezeu, până când se va Milostivi de noi."

Doritorii de a fi pomeniţi la acatist, sunt rugaţi să lase un mesaj la adresa cazacu152001@yahoo.it
Al frăţiilor voastre smerit (ne) rugător pr. Gheorghe Cazacu, Verona, Italia.